sunnuntai 20. maaliskuuta 2011

Vakavat vaalit

Kukapa olisi arvannut vaikkapa vielä vuoden vaihtuessa, millaisessa maailmanpoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa huhtikuun eduskuntavaalit käydään. Varmaa on vain epävarmuus. Japanin maanjäristys ja ydinvoimalaonnettomuus, Libyan sota ja arabimaailmassa alkanut kuohunta ravistelevat yhteistä maailmaamme. Noiden tapahtumien vaikutukset yltävät tänne pohjolaan ja muodostavat raamit myös suomalaiselle päätöksenteolle.

Puolueiden vaaliohjelmien taustalla olevat oletusarvot eivät enää pidä paikkaansa. Odotettavissa on muun muassa öljyn hinnan nousu sekä kasvihuonepäästöjä kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen, kun osa Japanin ydinvoimaloista on pysyvästi poissa käytöstä ja Saksakin on päättänyt sulkea ydinvoimaloitaan tilapäisesti. Kaikella tällä on vaikutuksensa talouden kasvuedellytyksiin, mutta kysymys on myös siitä, että ilmastonmuutoksen jarruttamisesta tulee entistä vaativampaa.

Suurten muutosten myllerryksessä tuntuvat vaalikoneiden rasti ruutuun vaihtoehdot aika mitättömältä, jopa harhaanjohtavalta tavalta mitata ehdokkaiden sopivuutta kansanedustajan vaativaan tehtävään. Niiden kautta voidaan jotenkin arvioida ehdokkaan arvomaailmaa, mutta ne jättävät huomiotta, ettei päätöksentekotilanne ole koskaan mustavalkoinen eikä politiikan esityslistaa voi arvata ennakolta. Kyseessä on aina hyvin monien eri tekijöiden yhteensovittamisesta ja päätöksentekoympäristön nopeista muutoksista.

Mauno Koivisto on todennut, että kaikki politiikkaa on väärää politiikkaa näkökulmasta riippuen. Itse ajattelen, että politiikan tehtävänä on toteuttaa oikeutta ja kohtuutta sekä ennen kaikkea kestävyyttä sekä henkisessä että aineellisessa mielessä. Oman ehdokkaani, tutkijatohtori Pilvi Torstin, sekä näissä että eurovaaleissa käyttämä tunnus, jonka mukaan politiikan täytyy pelastaa maailma ja siinä onnistumiseksi on myös politiikka pelastettava, on tosi ja ajankohtainen.

Kun valitsemme uutta eduskuntaa, emme voi tietää, millaisiksi tulevat neljä vuotta muodostuvat. Siksi on tärkeätä valita eduskuntaan - ja sitä kautta tulevan hallituksen ministereiksi - ihmisiä, jotka kykenevät toimimaan ristiriitaisten tietovirtojen ja kovien aikataulujen paineissa, yhteistyössä muiden kanssa sekä vuorovaikutuksessa kansalaisiin. Olemme myös tilanteessa, jossa avoimuus ja kyky kuvata ja perustella erilaisia vaihtoehtoja ovat entistäkin tärkeämpiä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti